LoaderIcon
100%

Phường Hưng Thạnh - Quận Cái Răng - Cần Thơ

4.95 tỷ vnđ /Tổng

Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - Cần Thơ

4.7 tỷ vnđ /Tổng

Phường Hưng Thạnh - Quận Cái Răng - Cần Thơ

4.7 tỷ vnđ /Tổng

Phường Hưng Thạnh - Quận Cái Răng - Cần Thơ

2.99 tỷ vnđ /Tổng

Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - Cần Thơ

2.15 tỷ vnđ /Tổng

Phường Hưng Thạnh - Quận Cái Răng - Cần Thơ

3.9 tỷ vnđ /Tổng

Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - Cần Thơ

5 tỷ vnđ /Tổng

Phường Hưng Thạnh - Quận Cái Răng - Cần Thơ

5 tỷ vnđ /Tổng

Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

3.98 tỷ vnđ /Tổng

Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

4.7 tỷ vnđ /Tổng

Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

3.5 tỷ vnđ /Tổng

Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

16.5 tỷ vnđ /Tổng

Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

1.63 tỷ vnđ /Tổng

Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

2.7 tỷ vnđ /Tổng

Phường An Thới - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

1.5 tỷ vnđ /Tổng

Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

10.8 tỷ vnđ /Tổng

Không có kết quả

Tt Mái Dầm - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

1.8 tỷ vnđ /Tổng

Tt Mái Dầm - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

800 triệu vnđ /Tổng

Tt Ngã Sáu - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

5.5 triệu vnđ /Tổng

Thị Trấn Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

430 triệu vnđ /Tổng

Xã Đông Phú - Huyện Châu Thành - Hậu Giang

790 triệu vnđ /Tổng

Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

1.75 tỷ vnđ /Tổng

Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

2.49 tỷ vnđ /Tổng

Phường Bùi Hữu Nghĩa - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

5.85 tỷ vnđ /Tổng

Phường Bình Thủy - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

7 tỷ vnđ /Tổng

Phường An Thới - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

34 tỷ vnđ /Tổng

Phường Bình Thủy - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

5 tỷ vnđ /Tổng

Phường Long Hòa - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

6.2 tỷ vnđ /Tổng

Phường Trà An - Quận Bình Thủy - Cần Thơ

17 tỷ vnđ /Tổng