100%

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRÊN SÀN GIAO DỊCH

20 - 11 - 2019

Trung Phan

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRÊN SÀN GIAO DỊCH

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

-      Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT tuongtaccongdong.com và các quy định của pháp luật Việt Nam.

-       Công ty có chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau:

a.         Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

-   Các thông tin cá nhân mà tuongtaccongdong.com có thể thu thập từ Khách hàng: số điện thoại, họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, mật khẩu.

-   Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

b.        Phạm vi sử dụng thông tin:

-   Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Khách hàng yêu cầu.

-   Gửi thông tin đến Khách hàng.

-   Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

-   Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-   Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình.

-   Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng.

c.       Thời gian lưu trữ thông tin:

-   Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tuongtaccongdong.com.

d.      Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

-   Những thông tin này (tên, số điện thoại) là công khai khi đăng tin để Người mua/thuê có thể liên hệ Người bán/cho thuê nên tất cả mọi người tham gia giao dịch đều có thể tiếp cận.

e.         Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

-          Công ty TNHH Miêu Ưng

-          Địa chỉ: Số 162 Phạm Ngũ Lão, An Hòa, Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.

-          Mail: support@mieuung.com

-          Điện thoại: 0919.77.39.39

f.       Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

-  Mỗi người dùng được cấp 01 (một) tài khoản trên Website TMĐT tuongtaccongdong.com. Theo đó, người dùng có thể quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website TMĐT tuongtaccongdong.com.

  •    Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân:

- Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin.

- Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn.

- Tuongtaccongdong.com có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn cho phép hoặc không cho phép:

+ Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba.

+ Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

- Trong các trường hợp sau thì Website TMĐT tuongtaccongdong.com không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin:

+ Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử.

+ Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm, dịch vụ.

+ Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

  • Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

- Tuongtaccongdong.com phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:

+ Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng.

+ Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin.

+ Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật.

  •  Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

- Tuongtaccongdong.com có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

+ Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép.

+ Sử dụng thông tin trái phép.

+ Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

- Cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo: tuongtaccongdong.com sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Khi phát hiện sự vi phạm, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại về Website TMĐT tuongtaccongdong.com. Tuongtaccongdong.com sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người tiêu dùng đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

- Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, tuongtaccongdong.com sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ làm việc.

  • Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân:

- Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu tuongtaccongdong.com thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

- Tuongtaccongdong.com có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.

g.      Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

-   Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến support@mieuung.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 giờ làm việc để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên sàn giao dịch

2.1  Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại

-          Tuongtaccongdong.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Người đăng tin Bất động sản phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

-          Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên website thương mại điện tử  tuongtaccongdong.com giữa Người mua và Người bán tự giải quyết với nhau.

-          Về phía Công ty, trang website có cơ chế thông báo tin sai sự thật. Nếu xác định được Người bán có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo Quy chế.

-          Về phía Người mua/Người thuê có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tin hoặc thông qua ban quản lý tuongtaccongdong.com. Sau khi tiếp nhận phản hồi, tuongtaccongdong.com sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến người đăng tin bằng các phương thức nhanh nhất.

-          Người đăng tin phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin sản phẩm, dịch vụ đăng tải trên tuongtaccongdong.com. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người xem. Trong mọi trường hợp, Người đăng tin phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người xem liên quan đến thông tin sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

-          Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

2.2  Quy trình giải quyết tranh chấp , khiếu nại:

-          Tuongtaccongdong.com và các thành viên có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người dùng liên quan đến thông tin bất động sản, chất lượng và giá cả sản phẩm, thông tin dịch vụ khách sạn và du lịch tại website tuongtaccongdong.com. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của tuongtaccongdong.com và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc khách hàng qua Email: support@mieuung.com, người dùng có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị qua hotline: 0919.77.39.39

Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do khách hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên website), lập tờ trình giải quyết khiếu nại, lưu và chuyển sang bộ phận trực tiếp có liên quan đến vấn đề khiếu nại trong 48 giờ làm việc.

Bước 3: Bộ phận kinh doanh có trách nhiệm đưa ra giải pháp giải quyết thỏa đáng cho khách hàng và phản hồi bằng văn bản (có chữ ký của trưởng bộ phận) cho bộ phận Chăm sóc khách hàng trong 48 giờ làm việc.

Bước 4:  Sau khi nhận được phương án giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng làm tờ trình xin ý kiến của Ban Giám đốc trong 24 giờ làm việc.

Bước 5: Sau khi nhận được quyết định thông qua phương hướng giải quyết khiếu nại của Ban Giám đốc, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành phúc đáp cho khách hàng khiếu nại trong vòng 24 giờ làm việc, và lập biên bản xác nhận nếu khách hàng đồng ý với cách giải quyết trên. Quy trình kết thúc.

(Trường hợp khách hàng không đồng ý với cách giải quyết trên và yêu cầu giải quyết lại. Một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết).

* Khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH Miêu Ưng

Địa chỉ: Số 162 Phạm Ngũ Lão, An Hòa, Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0919.77.39.39

Email:  support@mieuung.com

* Tất cả bài viết đều thuộc về tuongtaccongdong.com, những sao chép hoăc sử dụng lại yêu cầu ghi trích dẫn nguồn về tuongtaccongdong.com. Xin cảm ơn!

Mua bán nhà đất

Tin tức mới nhất