LoaderIcon
100%

bán nhà hướng đông Quận Đống Đa Hà Nội

P. Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội

7.1 tỷ vnđ /Tổng

P. Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội

12.5 tỷ vnđ /Tổng

P. Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội

14.2 tỷ vnđ /Tổng

P. Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội

5.5 tỷ vnđ /Tổng

P. Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội

15 tỷ vnđ /Tổng

P. Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội

2.45 tỷ vnđ /Tổng

P. Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội

2.7 tỷ vnđ /Tổng

P. Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội

9.8 tỷ vnđ /Tổng

P. Trung Liệt - Quận Đống Đa - Hà Nội

4.1 tỷ vnđ /Tổng

P. Thịnh Quang - Quận Đống Đa - Hà Nội

6.1 tỷ vnđ /Tổng

P. Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội

3.3 tỷ vnđ /Tổng

P. Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội

9.4 tỷ vnđ /Tổng

P. Phương Liên - Quận Đống Đa - Hà Nội

3.3 tỷ vnđ /Tổng